ONYXLIGHT – 25602



Thông số

Mã sản phẩm

25602

Kích thước

100cm x100cm

Loại gạch

Gạch nền

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem