ONYXSIENNA – 25605Thông số

Mã sản phẩm

25605

Kích thước

100cm x100cm

Loại gạch

Gạch nền

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem