ANTERIST BIANCO – VD121211Thông số

Mã sản phẩm

ANTERIST BIANCO - VD121211

Kích thước

1,2m x 1,2m

Loại gạch

Gạch nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem