ONYX CLASSIC -VD121207Thông số

Mã sản phẩm

ONYX CLASSIC - VD121207

Kích thước

1,2m x 1,2m

Loại gạch

Gạch nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem