SMOOTH ONYX – VD121206Thông số

Mã sản phẩm

SMOOTH ONYX - VD121206

Kích thước

1,2m x 1,2m

Loại gạch

Gạch nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem