61208 (BLACK SILK)Thông số

Mã sản phẩm

61208

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem