61214 – ANTIQUE BROWNThông số

Mã sản phẩm

61214

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem