61217Thông số

Mã sản phẩm

61217

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Siêu Bóng

Sản phẩm vừa mới xem