61230Thông số

Mã sản phẩm

61229-1

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Mờ, NHÁM

Sản phẩm vừa mới xem