61230Thông số

Mã sản phẩm

61230

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Carving, Mờ

Sản phẩm vừa mới xem