61235Thông số

Mã sản phẩm

61235

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

3D, Bóng

Sản phẩm vừa mới xem