61237Thông số

Mã sản phẩm

61237

Kích thước

600mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

3D, Bóng

Sản phẩm vừa mới xem