PRIMO BEIGEThông số

Mã sản phẩm

PRIMO BEIGE

Kích thước

600mm x 600mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem