CLARO VERDEThông số

Mã sản phẩm

CLARO VERDE

Kích thước

800mm x 1200mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem