81605 (RIGATO BROWN)Thông số

Mã sản phẩm

81605 (RIGATO BROWN)

Kích thước

80cm x 160 cm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem