81607 (GEMAS OXFORD)Thông số

Mã sản phẩm

81607 (GEMAS OXFORD)

Kích thước

80cm x 160 cm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem