AGATA PLANCOThông số

Mã sản phẩm

AGATA BLANCO

Kích thước

800mm x 800mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem