ELEGANT GOLDThông số

Mã sản phẩm

ELEGANT GOLD

Kích thước

800mm x 800mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem