IMPERIAL GREYThông số

Mã sản phẩm

IMPERIAL GREY

Kích thước

800mm x 800mm

Loại gạch

Nền

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem