3410-801L

Thông số

Mã sản phẩm

3410-801L

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Trang trí

Bề mặt

NHÁM

Sản phẩm vừa mới xem