3908

Thông số

Mã sản phẩm

3908

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Trang trí

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem