VŨ ĐIỆU BAY BỎNG (BLACK)

Thông số

Mã sản phẩm

VŨ ĐIỆU BAY BỎNG (BLACK)

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem