HIỆN ĐẠI

Thông số

Mã sản phẩm

HIỆN ĐẠI

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem