BẠCH CÚC

Thông số

Mã sản phẩm

BẠCH CÚC

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem