THƠ MỘNG

Thông số

Mã sản phẩm

THƠ MỘNG

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem