VINTAGE CỔ ĐIỂN

Thông số

Mã sản phẩm

3604

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Ốp tường

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem