SA MẠC TINH YÊU

Thông số

Mã sản phẩm

SA MẠC TINH YÊU

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem