18063 HL2Thông số

Mã sản phẩm

18063 HL2

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Ốp tường

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem