3411-801DThông số

Mã sản phẩm

3411-801D

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Trang trí

Bề mặt

NHÁM

Sản phẩm vừa mới xem