3958Thông số

Mã sản phẩm

3958

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Trang trí

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem