3959Thông số

Mã sản phẩm

3959

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Trang trí

Bề mặt

Mờ

Sản phẩm vừa mới xem