4008Thông số

Mã sản phẩm

4008

Kích thước

30cm x 45cm

Loại gạch

Ốp tường

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem