QUYẾN RŨThông số

Mã sản phẩm

6015

Kích thước

30cm x 60cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem