AN KHANGThông số

Mã sản phẩm

AN KHANG

Kích thước

40cm x 80cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem