HẠNH PHÚCThông số

Mã sản phẩm

HẠNH PHÚC

Kích thước

40cm x 80cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Mờ

Sản phẩm vừa mới xem