MỸ MÃNThông số

Mã sản phẩm

MỸ MÃN

Kích thước

40cm x 80cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng Mờ

Sản phẩm vừa mới xem