PHÚC LỘCThông số

Mã sản phẩm

PHÚC LỘC

Kích thước

40cm x 80cm

Loại gạch

Gạch Bộ

Bề mặt

Bóng

Sản phẩm vừa mới xem