1041Thông số

Mã sản phẩm

1041

Kích thước

1,2m x 2,4m

Sản phẩm vừa mới xem