1042Thông số

Mã sản phẩm

1042

Kích thước

1,2m x 2,4m

Sản phẩm vừa mới xem